Business

mua-can-ho-chung-cu

Đồng Nai giải ngân vốn FDI cao hơn cả nước 13,5%

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, đến giữa tháng 11-2023, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh gần 29,5 tỷ USD. Trong đó, các doanh nghiệp FDI đã tiến hành giải ngân hơn 22,7 tỷ USD đạt trên 77% so với tổng vốn đăng ký đầu tư, cao hơn bình quân của...

Compare listings

So sánh