Đề xuất loại bỏ quy định yêu cầu dành 20% quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại

Đề xuất loại bỏ quy định yêu cầu dành 20% quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại

Bộ Xây dựng thông báo rằng Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã đề xuất loại bỏ quy định bắt buộc đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại và khu đô thị phải dành 20% quỹ đất cho việc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội, theo Điều 80 của dự thảo Luật.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên, mà họ đã gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV, thông qua Ban Dân nguyện theo Văn bản số 907/BDN ngày 1/8/2023.

Theo đó, trong văn bản trả lời này, cử tri tỉnh Thái Nguyên đã kiến nghị điều chỉnh Điều 80 của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Điều này quy định về việc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và khu đô thị phải dành ít nhất 20% tổng diện tích đất cho việc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội. Điều này áp dụng cho các dự án có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I, hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III. Điều này dẫn đến việc dành quỹ đất cho nhà ở xã hội tại một số dự án, trong trường hợp nhu cầu thực tế của người dân về nhà ở xã hội không cao, có thể gây lãng phí đất đai và khó khăn trong việc quản lý quỹ đất.

Do đó, cử tri đã kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu và điều chỉnh quy định này để phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương.

Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá các vấn đề liên quan đến chính sách phát triển nhà ở xã hội, bao gồm quy định về việc dành quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội theo Điều 5 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Kết quả là Bộ Xây dựng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 để khắc phục những tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện chính sách này.

Tuy nhiên, để giải quyết triệt để hơn những vấn đề này, cần sửa đổi Luật Nhà ở (thuộc thẩm quyền của Quốc hội). Hiện nay, Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Trong Dự thảo Luật này, Điều 80 quy định về đất để xây dựng nhà ở xã hội đã được đề xuất sửa đổi để tạo điều kiện linh hoạt hơn cho việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương và tối ưu hóa việc sử dụng đất đai.

Compare listings

So sánh